5850 авторів і 31 редактор відповіли на 28952 питання,
розмістивши 29771 посилання на 8900 сайтів, приєднуйтесь!


Фізичний розвиток

РедагуватиУ обранеДрук

Фізичний розвиток людини - це сукупність морфологічних і функціональних показників, що характеризують стан організму. Фізичний розвиток є важливим показником здоров'я населення.

Для вивчення фізичного розвитку застосовують методику антропометричних досліджень (див. Антропометрія).Оцінка фізичного розвитку індивідуума проводиться шляхом порівняння його антропометричних (зростання, вага, окружність грудей і ін.), а також інших показників розвитку (статеве дозрівання, зубна формула та ін.) з середніми даними для відповідної статі і віку. Для отримання середніх показників фізичного розвитку людини проводиться обстеження великих груп практично здорових людей. Результати вимірювань обробляються методом варіаційної статистики. Отримані середні показники є стандартами фізичного розвитку відповідних груп населення. Відмінність умов життя в різних кліматичних поясах, в містах і сільській місцевості, етнографічні відмінності обумовлюють різний рівень фізичного розвитку населення, тому визначають місцеві (регіонарні) стандарти фізичного розвитку. Стандарти фізичного розвитку уточнюються приблизно через кожні 5 років.

Особливо важливе значення має вивчення фізичного розвитку у дітей та підлітків, так як воно є показником росту та формування організму. Дослідження фізичного розвитку у дітей та підлітків проводиться одночасно з обстеженням стану здоров'я під час медоглядів та диспансерного спостереження, що проводяться в дитячих поліклініках, підліткових кабінетах, лікарсько-фізкультурних диспансерах та інших закладах охорони здоров'я. Систематичне спостереження за фізичним розвитком дітей дозволяє виявити ранні ознаки його порушення. Затримка в рості, відсутність збільшень у вазі є ознакою неблагополуччя. Частота обстеження дітей залежить від їх віку-чим менше вік дітей, тим частіше вони повинні обстежуватися.

Фізичний розвиток багато в чому залежить від соціальних умов життя, занять фізичною працею, фізкультурою і спортом. Певне значення для фізичного розвитку мають і біологічні закони (спадковість).

У СРСР у зв'язку з неухильним поліпшенням життя народу, широким розвитком фізичної культури та спорту, поліпшенням умов виховання та навчання підростаючого покоління повсюдно спостерігається підвищення рівня фізичного розвитку населення (див. Союз Радянських Соціалістичних Республік, фізичний розвиток), а також прискорення фізичного розвитку дітей та підлітків (див. Акселерація). Див. Також Вага тіла, Зростання.РедагуватиУ обранеДрук

Схожі питання


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Фізичний розвиток