5850 авторів і 31 редактор відповіли на 28952 питання,
розмістивши 29771 посилання на 8900 сайтів, приєднуйтесь!

Стан здоров'я населення

РедагуватиУ обранеДрук

Стан здоров'я населення характеризується комплексом показників - захворюваністю, демографічними даними (народжуваністю, смертністю загальної та дитячої, природним приростом населення), тривалістю життя, інвалідністю, фізичним розвитком населення, в першу чергу дітей, підлітків, допризовників. Кожен з цих показників окремо не дозволяє судити про здоров'я населення- тільки в сукупності вони дають досить повну характеристику стану здоров'я населення. Здоров'я населення залежить від стану зовнішнього середовища - соціальної (умов праці та побуту) та фізичної (клімату, повітря, води, грунту). Соціальна середовище, крім умов праці, житла, харчування, відпочинку, характеризується також станом медико-санітарної допомоги населенню - мережею лікувально-профілактичних установ і якістю їх діяльності.В умовах радянської охорони здоров'я, побудованого на принципах профілактики, загальнодоступною безкоштовною і висококваліфікованої медичної допомоги, забезпеченість населення спеціалізованої лікувальної допомогою і організація санітарно-протиепідемічного обслуговування є найважливішою передумовою гарного стану здоров'я населення. Тому при оцінці стану здоров'я населення поряд з наведеними вище показниками захворюваності, смертності та ін. Важливо аналізувати показники забезпеченості населення поліклінічної, лікарняній та іншими видами допомоги, якість роботи медичних установ. Так, наприклад, при аналізі лікарняно-поліклінічної допомоги повинні бути з'ясовані такі питання, як забезпеченість населення цим найважливішим видом допомоги, якість діагностики та лікування, летальність хворих, ступінь використання ліжкового фонду і т. Д. Аналіз діяльності санепідстанцій дозволяє судити про якість санітарного нагляду, попереджувального і поточного, про протиепідемічної діяльності цих установ, що має першорядне значення для стану здоров'я населення.

Аналіз діяльності пологових будинків, жіночих і дитячих консультацій, ясел та інших дитячих закладів дає можливість оцінити роль цих установ у боротьбі із захворюваністю і смертністю вагітних, породіль і дітей.

Відомості про стан здоров'я населення мають особливе значення для планування охорони здоров'я, завданням якого є розробка заходів, спрямованих на поліпшення медичного обслуговування населення, на основі вивчення соціально-економічних умов, даних захворюваності (див.), смертності (див.), народжуваності (див.) та інших показників здоров'я населення.РедагуватиУ обранеДрук


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Стан здоров'я населення