5850 авторів і 31 редактор відповіли на 28952 питання,
розмістивши 29771 посилання на 8900 сайтів, приєднуйтесь!


Фізична культура

РедагуватиУ обранеДрук

Фізична культура (фізкультура) - система зміцнення здоров'я та фізичного виховання людей за допомогою фізичних вправ у поєднанні з природними факторами природи і заходами громадської та особистої гігієни.

Прийняте 13 липня 1925 постанову ЦК РКП (б) «Про завдання партії в галузі фізичної культури» стало програмою розвитку фізичної культури, визначило її суть і завдання. Рішенням Ради Народних Комісарів РРФСР (1928) в країні була створена служба лікарського контролю (див.).

У 1931 -1932 рр. був введений фізкультурний комплекс «Готовий до праці і оборони СРСР», що став основою радянської системи фізичного виховання. У роки Великої Вітчизняної війни фізкультурні організації допомагали в проведенні військово-фізичної підготовки резервів для фронту і лікувальної фізичної культури в госпіталях.

У повоєнні роки фізична культура отримала ще більш масовий розвиток. Постанова ЦК КПРС від 27 грудня 1948 визначило її завдання і напрямок у цей період.

У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 серпня 1966 про заходи подальшого розвитку фізичної культури і спорту ставиться завдання масового розвитку фізичної культури як важливого виховного та оздоровчого засобу і впровадження її в побут народу.

Програмною і нормативною основою радянської системи фізичного виховання є Всесоюзний фізкультурний комплекс «Готовий до праці і оборони СРСР» (ГТО). З першого березня 1972 введено в дію новий комплекс ГТО. Він охоплює населення від 10 до 60 років і складається з 5 ступенів: I ступінь - «Сміливі і спритні» - для хлопчиків 10-11 років і дівчаток 12-13 років-II ступінь-«Спортивна зміна» - для підлітків 14-15 років -III ступінь - «Сила і мужність» - для юнаків та дівчат 16-18 років-

IV ступінь - «Фізична досконалість» - для чоловіків 19-39 років і жінок 19-34 років-V ступінь - «Бадьорість і здоров'я» - для чоловіків 40-60 років і жінок 35-55 років.

Кожна ступінь складається з 2 розділів: а) розділ вимог, які передбачають вивчення основних положень радянської системи фізичного виховання, оволодіння навичками особистої та громадської гігієни, правилами і прийомами захисту від зброї масового пораженія- б) розділ норм, що передбачають вправи, що визначають рівень розвитку фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості, спритності), а також вправи, що сприяють оволодінню навичками бігу на швидкість і витривалість, стрибків, силових вправ, лижного бігу, плавання та ін.Вимоги та норми I, II, III ступенів комплексу виконуються в залежності від ступеня труднощі на «срібний» та «золотий» значки, IV ступеня - «срібний», «золотий» і «золотий» з відзнакою значки. Здали вимоги і норми V ступені отримують «золоті» значки.

У процесі фізичного виховання вирішуються завдання зміцнення здоров'я, гармонійного фізичного розвитку, формування та вдосконалення рухових навичок і якостей, спортивної майстерності, здорових естетичних смаків, прищеплюються гігієнічні знання та навички.

Основним засобом фізичного виховання є фізичні вправи, т. Е. Спеціальні більш-менш складні рухи, що відрізняються великою різноманітністю: гімнастика (див.), Різні види спорту (Див.) І туризму (Див.), спортивні ігри (Див.), Зарядка (див.), загартовування (Див.) За допомогою природних факторів (сонце, повітря, вода).

Фізичне виховання здійснюється в родині, дитячих дошкільних установах, школі, вищих навчальних закладах. У дошкільних установах проводяться заняття фізичними вправами 1-2 рази на тиждень по 5-35 хв., Ранкова гімнастика 4-8 хв., Щоденні рухливі ігри, фізкультурні свята. Цю роботу веде вихователь в контакті з лікарем і медсестрою.

У школі проводять обов'язкові уроки фізкультури 2 рази на тиждень, в режимі дня: гімнастика до уроків, фізкультхвилинки, ігри на перервах, позакласні спортивні заняття та фізкультурно-масова робота.

Для занять з фізкультурою школярі поділяються (за даними щорічних медоглядів) На три групи: I-основна - діти здорові або з незначними відхиленнями у стані здоров'я, досить фізично подготовленние- займаються за програмою в повному її об'еме- II - підготовча - діти з незначними відхиленнями у стані здоров'я, з недостатньою фізичною подготовкой- займаються з деяким обмеженням програми і з більш поступовим її прохожденіем- III -спеціальна - діти з більш вираженими відхиленнями у стані здоров'я-займаються за спеціальними програмами із застосуванням оздоровчої та лікувальної гімнастики.

Сім'я повинна прагнути сприяти вирішенню спільних завдань фізичного виховання, прагнучи прищепити дітям звички до регулярних занять фізичними вправами і активним видам відпочинку.

У середніх спеціальних та вищих навчальних закладах обов'язково проводяться заняття гімнастикою і спортивно-прикладними видами фізкультури.РедагуватиУ обранеДрук

Схожі питання


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Фізична культура