5850 авторів і 31 редактор відповіли на 28952 питання,
розмістивши 29771 посилання на 8900 сайтів, приєднуйтесь!


Особливості клініки ушкоджень нижньої щелепи в осіб старше 50 років

РедагуватиУ обранеДрук

Особливості клініки ушкоджень нижньої щелепи в осіб старше 50 років

Питанням лікування хірургічних і травматологічних хворих похилого та старечого віку присвячено значну кількість робіт (Н. Я. Мільман, 1960- Р. В. Богославський із співавт., 1962- І. А. Котов. 1963- А. Н. Джерелей, 1965, та ін.). Особливості клініки та лікування хворих цього віку з травмами щелепно-лицьової області мало досліджені (Н. Г. Попов, Н. П. Шамаєв, М. А. Губін, Л. К. Губіна, 1968). Часто зустрічається травма - переломи нижньої щелепи - майже не вивчена і не описана в літературі, за винятком єдиного повідомлення A. Gianoulopoulos (1967) про випадок потрійного перелому нижньої щелепи у старого.

У той же час клініка та лікування хворих похилого та старечого віку з переломами нижньої щелепи мають свої особливості: знижені компенсаторні можливості і захисні сили організму, а також наявність регенераторних процесів. Крім травми, що вимагає відповідного лікування, у цих хворих відзначаються вікові зміни органів і систем всього організму і ряд супутніх захворювань. Все це значно ускладнює перебіг та лікування пошкоджень нижньої щелепи у таких хворих.

У відділенні щелепно-лицевої хірургії в 1965-1971 рр. знаходилося на лікуванні 130 хворих старше 50 років з переломами нижньої щелепи, що склало 10,8%.

З них чоловіків було 116 (89,2%), жінок-14 (10,8%). За віком хворі розподілялися наступним чином: 50- 60 років - 93 людини, 61 і старше - 37.

Проведені дослідження показали, що 86 (66,1%) хворих продовжують трудову діяльність.

Виробнича травма була у 34 чоловік, промислова - у 22, сільськогосподарська - у 12, побутова - у 13, навмисна - у 68 і транспортна - у 15 осіб.Особливості клініки, перебігу і лікування переломів нижньої щелепи в осіб старше 50 років вивчалися на підставі клінічних спостережень, рентгенологічних та лабораторних даних, а також за допомогою електроміомастікаціографіі. На електромастікаціографе нашої конструкції реєструвалися руху нижньої щелепи, а на електроміографії - струми дії жувальних м'язів. Дослідження проводили в екранованої камері за наступною методикою.

В область власне жувальних м'язів справа і зліва накладали по два нашкірних срібних прямокутних електрода розміром 0,5 X 1,0 см з відстанню між ними 1,0 см. Зміцнювали електроди спеціально виготовленим фіксатором. Для кращого контакту, чистоти записи та усунення перешкод волосся в місці дослідження голили, шкіру обробляли спиртом. Між шкірою і датчиком в спеціальному поглибленні на плівці прокладали вату з фізіологічним розчином. Голову досліджуваного щільно фіксували ременем до підголовника крісла. В області підборіддя за допомогою лейкопластиру прикріплювали плівку для запису мастікаціограмм.

Біопотенціали власне жувальних м'язів з електродів подавали на підсилювач біопотенціалів типу УБП1-02 зі смугою пропускання від 0,1 гц до 15 кГц і рівнем власних шумів не більше 3,5 мкв.Для реєстрації біопотенціалів власне жувальних м'язів застосовували осцилограф типу Н-700, який під'єднували до виходів приладу УБП1-02 через спеціально розроблений нами магазин шунтів. Запис електроміомастікаціограмм, після виробленої нами модернізації касет, можна було виробляти на фотопапері РВ та звичайної фотоплівці різного формату.

Для одночасного запису на одній плівці електроміограма і мастика-ціограмми за допомогою осцилографа типу Н-700 нами був розроблений спеціальний електрокінематіческій датчик для запису електромастікаціограмми. До вихідних клем підсилювача приєднували електронний інтегратор схеми I. Bater, М. Cooper (1953), який виводив інтеграл хвилеподібною кривою. Про функціональної діяльності нервових центрів і рухів нижньої щелепи судили по загальній величині електричної активності, яку можна охарактеризувати площею електрограми в 1 сек. за час жувального періоду в імпульсах, останні підраховували за допомогою лічильника електронних імпульсів типу ПС-100. Відзначаючи час жувального періоду, можна визначити активність власне жувальних м'язів і рухів нижньої щелепи в одиницю часу (1 сек.).

Попередньо всю апаратуру перевіряли підрахунком калібру перед кожним дослідженням і записом на фотоплівці.

В якості харчового подразника застосовували 2-грамові шматочки хліба.

Особливу увагу звертали на дані електроміограму (ЕМГ) і електромастікаціограмм (ЗМцГ) з урахуванням вікових особливостей хворих. Для встановлення фізіологічних коливань показників, що характеризують стан нервово-м'язового апарату при обраних методах і умовах вивчення, нами було обстежено 30 здорових осіб: 10 - у віці 30 років, 10-50-60 років і 10 - 61 року і старше. Нормограми людей у віці старше 50 років з'явилися тестом для порівняння даних, отриманих у хворих цієї ж вікової групи при переломах нижньої щелепи.

Для вивчення особливостей електроміомастікаціограмм при переломах нижньої щелепи в осіб старше 50 років було обстежено 27 хворих до початку лікування і після нього, від 2 тижнів до 3 і більше років від початку лікування.

Аналіз даних електроміомастікаціографіі показав, що тривалість жувального періоду нормалізується раніше, а потім до норми приходять показники електроміографії. Повний анатомофізіологічна відновлення жувального апарату відбувається тільки через 2-3 і більше років, тобто значно пізніше анатомічного відновлення цілості нижньої щелепи. Дані фізіологічних досліджень свідчать про те, що реакція нервово-м'язового апарату на переломи нижньої щелепи в осіб старше 50 років виражена слабо. Однак відновлення викликаних травмою зрушень в організмі відбувається повільно, затягуючись на багато місяців і навіть роки, ніж в деякій мірі пояснюються особливості клініки та перебігу ушкоджень нижньої щелепи.

Отримані дані електроміомастікаціографіі в сукупності з клінічними, рентгенологічними та іншими методами дослідження дозволили виявити вікові особливості клініки переломів нижньої щелепи в осіб старше 50 років, застосувати індивідуальну тактику лікування, підвищити його ефективність і визначити терміни виписки хворих із стаціонару, а також правильно вирішити питання про їх працездатності.РедагуватиУ обранеДрук

Схожі питання


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Особливості клініки ушкоджень нижньої щелепи в осіб старше 50 років