5850 авторів і 31 редактор відповіли на 28952 питання,
розмістивши 29771 посилання на 8900 сайтів, приєднуйтесь!

Будинки-інтернати

РедагуватиУ обранеДрук

Для створення сприятливих умов життя особам похилого та старечого віку і поліпшення їх медичного обслуговування будуються будинки-інтернати та пансіонати. З кожним роком в СРСР мережу будинків-інтернатів і число місць у них збільшуються. Постановою уряду передбачені подальше розширення мережі будинків-інтернатів, поліпшення побутових умов, медичного та культурного обслуговування в них. В даний час в цих установах налічується більше 330 000 місць.

У міру поліпшення економіки країни і, отже, умов життя пенсіонерів (забезпеченість житлом, комунальними послугами, громадським сервісом і т. Д.) Зростає число самостійно живуть літніх і старих людей, які потребують особливих умов обслуговування і розселення. Житлові потреби осіб пенсійного віку мають особливості. Ця група частково або повністю втратили працездатність літніх і старих людей потребує побутового і медичного обслуговування, ступінь якого може бути різною. В одних випадках необхідна лише деяка допомога на дому, в інших - повне звільнення літніх і старих людей від домашніх робіт, в третіх - не тільки побутове, а й постійне медичне обслуговування.

Багато старі особи за наявності спеціально організованого для них обслуговування (доставка продуктів харчування та гарячої їжі, прання білизни з доставкою додому, догляд у разі захворювання і т. Д.) Можуть продовжувати жити у звичайних будинках. Для хворих, інвалідів, одиноких осіб, які в силу фізичного і психічного стану, а також і з інших причин не можуть жити самостійно або в сім'ї, створюються спеціальні установи - будинки-інтернати і пансіонати, де престарілим забезпечені безкоштовні комунальні послуги, харчування, одяг , взуття, білизна, медичне і культурне обслуговування. У будинках-інтернатах застосовується закрита система обслуговування. У них встановлено певний режим і розпорядок дня.

В даний час функціонують такі типи будинків-інтернатів: 1) будинки загального типу для осіб, спроможних самостійно пересуватися і частково себе обслуговувати (для хворих є спеціальні геріатричні відділення) - 2) будинку лікарняного типу для осіб з хронічними захворюваннями, головним чином лежачих хворих, яким необхідні постійний догляд і систематична допомога-3) будинку для хворих з порушеннями психіки, які потребують ізоляції від здорових людей.

В останні роки у зв'язку зі збільшенням розміру пенсії та забезпеченості житлом в будинки-інтернати надходять головним чином хворі старі люди, що потребують постійного догляду та медичного обслуговування. Порівняльний аналіз вікового складу осіб, що живуть у будинках-інтернатах, за десятирічний період показав помітну тенденцію до зростання числа осіб віком 70-79 років і особливо 80-89 років. Серед людей старше 60 років число практично здорових зменшилася з 18% до нуля. Більш ніж 84% хворих потрібне постійне медичне спостереження та лікування, до 60% з них потребують спеціалізованого стаціонарного лікування, спеціальному медичному догляді та реабілітаційної терапії.

Є підстави вважати, що в СРСР процес зменшення числа практично здорових людей серед осіб, які вступають в будинки-інтернати, відбуватиметься й далі, так як встановлено кореляційний зв'язок між потребою в будинках-інтернатах, станом здоров'я та незабезпеченістю доглядом. Таким чином, можна говорити про поступове перетворення деяких будинків-інтернатів в лікарні геріатричного профілю, що висуває ряд нових вимог до організації медичного обслуговування в них: необхідність спеціальних приміщень та підготовки медичного персоналу, організація активно діючих відділень відновлювальної терапії, розширення клініко-діагностичних лабораторій, широке використання дієтотерапії.

При визначенні здоров'я та медико-соціальних потреб осіб, що живуть у будинках-інтернатах, для більш повного виявлення потреб їх у догляді та спеціальному обслуговуванні, необхідно враховувати ще такі доповнюють загальноприйняті критерії здоров'я показники, як ступінь рухливості і здатність до самообслуговування. При спеціальному вивченні встановлено, що тільки 26,7% підопічних пересуваються самостійно, 53,9% можуть пересуватися з працею, решта 19,4% є хворими і знаходяться на постільному режимі. Повністю обслужити себе можуть тільки 34,5% з них, частково - 40,8% - не в змозі себе обслужити-24,7%. Отже, 65,5% осіб, що живуть у будинках-інтернатах для престарілих, потребують повному або частковому догляді. Ці дані необхідно брати до уваги при організації медичного обслуговування та догляду, плануванні штатів обслуговуючого персоналу.

Оцінка здоров'я престарілих, які живуть у будинках-інтернатах, свідчить про те, що з віком захворюваність збільшується. В середньому захворюваність у осіб 60 років і старше більш ніж в 3 рази перевищує цей показник для населення аналогічного віку.

РедагуватиУ обранеДрук


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Будинки-інтернати